Čo znamená seo?


Už sa nám stalo (a nie jedenkrát), že na stretnutie prišiel klient so žiadosťou „chcem SEO“, ale s minimálnymi informáciami o tom, čo to vlastne to „SEO“ je. Na druhej strane sme však mali aj klientov, ktorí o tom ani len nepočuli, a im bolo nutné vysvetliť, prečo to je dôležité a aký to má význam pre ich webovú stránku. Tak teda… ako to vlastne celé je?

Google, mobil

 

Čo je to SEO?

Označenie SEO pochádza z anglického výrazu Search Engine Optimization, čo do slovenského prekladu znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Je to vlastne proces zvyšovania množstva a kvality návštevnosti vašich webových stránok prostredníctvom výsledkov organického vyhľadávania. V praxi to znamená, že vyhľadávacie nástroje ako Google, Bing či Yahoo, zobrazujú webové stránky či iný obsah (videá, lokálne záznamy,…) podľa toho, ktoré sú podľa nich najrelevantnejšie pre používateľa a pre ním zadané kľúčové slová.  

V súvislosti so SEO je nutné pochopiť 3 základné spojenia:

„Kvalita návštevnosti“ znamená prilákať na vašu webovú stránku takých návštevníkov, ktorí majú naozaj záujem o vaše produkty/služby a je u nich vysoká pravdepodobnosť, že sa stanú vašimi zákazníkmi. 

 

.

tablet, klávesnica

„Množstvo návštevnosti“ znamená, že keď už raz získate tých správnych („kvalitných“) návštevníkov, zvýšenie ich množstva je ďalším pozitívom. 

„Organické výsledky“ znamenajú výsledky bez akejkoľvek platenej podpory. To znamená, že ak Google pri vyhľadávaní určitých kľúčových slov zobrazí používateľovi vašu webovú stránku bez toho, aby ste mu zaplatili čo i len 1 cent, príchod takéhoto používateľa na váš web znamená organický výsledok. 

 

Má obsahový marketing význam, ak ho budú robiť všetci?

Nebudú ho robiť všetci, lebo si vyžaduje rozum a ten všetci nemajú. Ale platí, že čím viac konkurentov tvorí obsah, tým lepší obsah musíte tvoriť vy, aby ste z neho videli efekt. Na väčšine vertikál na Slovensku môžete byť v tejto chvíli s tvorbou kvalitného obsahu prví alebo druhí.

Kto mi môže pomôcť s obsahovým marketingom?

Na vlak obsahového marketingu (alebo aspoň mudrovania o ňom) už stihlo nabehnúť pár domácich subjektov a niekoľkonásobne viac českých – asi najlepšie kritérium je overiť si, či praktizujú to, čo proklamujú. Dokázali vás zaujať svojim obsahom?

V Pizza SEO je obsahový marketing neoddeliteľnou súčasťou Komplexného SEO – optimalizácie pre vyhľadávače  – tvorba a šírenie obsahu je súčasťou služieb pre prakticky každého nášho SEO klienta.