Dôležitosť investorov

Všetky sklenené zábradlie http://lmmont.sk/kontakt/ majú veľmi jednoduché na údržbu, stačí otrením navlhčenou handrou. Pre ochranu pred nežiaducimi odtlačky prstov existujú špeciálne prípravky na báze nanotechnológie, ktorými je možné povrch pokryť. Realizácia zákazky týchto výrobkov je veľmi jednoduchá. Investori nám najprv vykreslí svojej hrubej predstavy o projekte, na ktorý sa zostaví predbežná cenová ponuka. Vyhovuje ak táto ponuka investorovi, príde sa zamerať konkrétne dispozície daného priestoru a následne spolu s investorom, prípadne architektom sa navrhne optimálne riešenie. Potom sa pripraví výkresy, spresní sa cena a podpíše sa zmluva.

.

K francúzskym oknám

Sklenené zábradlie sa k francúzskym oknám umiestňuje predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, jeho dizajn ale umožňuje obohatiť stavbu tiež po stránke estetickej. Tieto vonkajšie oporné body pritom spĺňajú vysoké požiadavky na odolnosť. Pre výrobu k francúzskym oknám sa využíva najmä nerezová oceľ. V závislosti na preferenciách klienta je možné si zvoliť variantu vyrobenú kompletne z jedného materiálu, či sa prikloniť k ich kombináciu. Prispôsobiť možno všetko tak, aby presne zodpovedalo konkrétnym požiadavkám na bezpečnosť, dizajn a údržbu.